Syndrom podvodníka, aneb když úspěch přisuzujete štěstí a náhodě namísto tvrdé práci, píli, sebedisciplině či svým schopnostem

17.6. 2021Eva Rosecká87x0

Máte pocit, že za vaším úspěchem stojí jen štěstí, nebo náhoda? Máte strach z odhalení, jelikož se domníváte, že se nacházíte na místě, na kterém vůbec být nemáte? Odmítáte přijmout své osobní kvality a propadáte prokrastinaci? Pokud zní vaše odpověď „ano“ zřejmě vás obklopuje syndrom podvodníka.

Co všechno se ukrývá pod syndromem podvodníka?

Syndrom podvodníka neboli imposter syndrom je úzkostná porucha, která se vyznačuje nízkým sebevědomím a přesvědčením o vlastní neschopnosti a nekompetentnosti (jedná se o chybné vnímání reality), přestože objektivní fakta ukazují pravý opak.

Pro osoby trpící syndromem podvodníka je úspěch pouhou shodou šťastných náhod namísto vlastní tvrdé práce, píle, sebediscipliny, talentu či schopností a zkušeností.

Tyto osoby nedokážou přijmout své kvality a propadávají prokrastinaci, tedy odkládají činnosti či úkoly, které zvládají, jelikož se obávají, že se jim tentokrát nepodaří zvládnout.

Osoby trpící syndromem podvodníka žijí v neustálém napětí, že budou svým okolím odhaleny, například se domnívají, že byly neoprávněně v zaměstnání povýšeny (na úkor kolegů s bohatšími zkušenostmi), a že tato skutečnost bude v brzké době jistě odkryta. Také nedokážou přesně definovat, v čem konkrétně by jejich nekompetentnost měla spočívat.

Tento stav se odráží i na jejich psychosomatice, kdy trpí poruchami spánku či chronickým stresem, jelikož se domnívají, že se nachází na místě, na kterém být nemají. Neumí také adekvátně relaxovat.

Syndrom podvodníka narušuje těmto osobám osobní kvalitu, i když ve svém nitru mají všechny předpoklady pro to, aby byly šťastné – jenže si tuto skutečnost neuvědomují.

Kořeny syndromu podvodníka jsou zakotvené v dětství

Jeden příklad za všechny: dítě je v rodině hodnoceno jinak než ve škole. Mezi hodnoceními je rozpor, který se podepisuje na dítěti a na vnímání jeho schopností a dovedností.

Dva praktické tipy na překonání syndromu podvodníka

V rámci prvního tipu si sepíšete na papír rozdělený do tří sloupců své dosažené a nezpochybnitelné úspěchy, abyste viděla, že nejsou o náhodě, ani o štěstí. Ve druhém tipu si nakreslíte na papír čáru, kdy na jeden konec napíšete slovo „podvodník“ a na druhý „mé skutečné já“. Pojďte se nyní detailněji podívat na zmíněné tipy.

Seznam úspěchů

Vezměte si čistý papír velikosti A4 a rozdělte si ho na tři sloupce. Do prvního sloupce napište popis úspěšné situace (např. povýšení v zaměstnání). Do druhého sloupce zapište subjektivní důvody, které k tomuto úspěchu vedly (např. štěstí, náhoda, souhra okolností). Do třetího sloupce uveďte skutečné objektivní důvody (např. tvrdá práce, píle, sebedisciplina, získané zkušenosti).

Když budete mít každý úspěch zaznamenaný na papíře, překazíte tím mozku jeho automatické jednání, jelikož mu naservírujete konkrétní a naprosto nezpochybnitelná fakta. Vámi dosažené úspěchy pak nemohou být založené na náhodě či štěstí.

Toto cvičení vám nejen, že pomůže přijmout vlastní úspěch, ale také zbavit se strachu, že nejste dost schopná, kompetentní, s osobními kvalitami. Ukáže vám, jak překonat vzdálenost mezi tím, jak se vnímáte a jaké jsou vaše skutečné schopnosti a dovednosti. Navíc nezapomínejte, že, všeho, čeho jste dosáhla, si opravdu zasloužíte.

Metoda čáry

Vezměte si čistý papír velikosti A4 a nakreslete si na něj dostatečně dlouhou čáru. Na jeden konec čáry napište slovo „podvodník“ a zapište si k němu vše, co vás napadne (upřesněte si, co pro vás výraz „podvodník“ znamená). Na druhý konec čáry napište „mé skutečné já“ a napište si vše, co vás napadne (např. vaše know-how, komunikační dovednosti, znalosti, získané úspěchy či zkušenosti atd.).

Každý den si na čáře vyznačte, kde se aktuálně nacházíte, a sama pro sebe si tento bod zdůvodněte. Cílem tohoto cvičení je, abyste si uvědomila, že největší bitvy svádíte sama se sebou – limity jsou pouze v naší hlavě.

Pět cenných rad jak vyhrát nad syndromem podvodníka

Zaměřujte pozornost na sebe sama – oceňujte své přednosti, pracujte na svých slabinách. Zaznamenávejte si své úspěchy do deníku, nebo na barevné lepící papírky. Buďte hrdá na své jedinečné schopnosti. Oceňujte dosažený úspěch. Vždy sněte o dalším úspěchu a další cestě.

Zaměřte pozornost na sebe sama

Na papír si sepište své slabiny i své přednosti. Na zjištěných slabinách pracujte – posilujte je, přeměňujte je na své přednosti; a své přednosti využívejte ve svůj prospěch a buďte na ně hrdá.

Zaznamenávejte si své úspěchy

Kupte si sešit, který vám přináší radost. Nazvěte ho například Deník radosti, Deník úspěchů či jakkoliv jinak a každý den si do něho zapisujte své dosažené úspěchy. Tuto techniku praktikujte více jak 21 dní; pozitivní výsledky na sebe nenechají dlouho čekat.

Další variantou je, že si koupíte barevné lepící papírky na pozitivity – úspěchy se obklopíte tak, že si tyto papírky s dosaženými úspěchy nalepíte například na nábytek, který vás obklopuje, abyste je měla vždy na očích a mohla si je tak při každé příležitosti přečíst.

Buďte hrdá na své jedinečné schopnosti

Disponujete jedinečnými schopnostmi; k jejich získání jste vynaložila mnoho energie, času, píle, sebediscipliny, proto na ně buďte hrdá a oceňujte je.  

Oceňujte svůj neúspěch

Ve chvílích neúspěchu buďte k sobě na místo sebekritiky laskavá. Neúspěch je součástí každé cesty za úspěchem, jelikož vás posouvá směrem vpřed.

Sněte o dalším úspěchu

Představte si, že sedíte v kině. Na plátně právě běží celovečerní film – váš životní příběh, který skončí v momentě, ve kterém se ve svém životě aktuálně nacházíte. Teď se nadechněte a položte si tyto otázky: Jak chcete, aby se tento film – váš životní příběh – vyvíjel? Co pozitivního si z něj můžete vzít již v tomto okamžiku?

Závěrečné shrnutí

Syndrom podvodníka je úzkostná porucha, která se vyznačuje nízkým sebevědomím a přesvědčením o vlastní neschopnosti a nekompetentnosti, i když objektivní fakta ukazují pravý opak. Úspěch není o štěstí či náhodě; úspěch je o píli, talentu, sebedisciplině, zkušenostech, investování velkého množství času a energie.

Osoby trpící syndromem podvodníka odmítají přijmout své kvality a propadávají prokrastinaci; žijí v neustálém napětí a ve stresu, že budou odhaleni, jelikož se domnívají, že se nachází na místě, na kterém být nemají. Tento stav se odráží také na jejich psychosomatice. Kořeny tohoto syndromu se nachází v dětství. Syndrom podvodníka lze přemoci dvěma tipy – sepsáním seznamu a používáním škály.

K dalším doporučením patří zaměřit pozornost na své slabiny a přednosti; zaznamenávat si své úspěchy do deníku, nebo na barevné papírky a obklopit se jimi; být hrdá na své unikátní schopnosti a rozvíjet je; oceňovat svůj neúspěch, jelikož je součástí cesty za úspěchem; snít o dalším úspěchu.

Otázka na samotný závěr

S jakou jednou věcí z tohoto článku odcházíte?

Jsem žena, která v sobě našla truhlu se svým skrytým potenciálem a nyní rozvíjí své poklady. Ženám ukazuji, jak se proměnit ze zavitého poupěte v nádhernou růži. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.