Skládejte mozaiku svého života, aneb objevte svůj talent

20.5. 2021Eva Rosecká89x0

Lidé, kteří znají svůj talent, žijí život plný radosti, spokojenosti i vnitřního naplnění. Uvědomují si, v čem tkví jejich neuhasínající vášeň. Silné stránky pozitivně ovlivňují jejich sebevědomí. Talent má v sobě úplně každý, není jen pro vyvolené. Pojďte objevit své talenty prostřednictvím otázek položených níže.

Papír plný sebepoznání

Než začnete objevovat svůj talent, vezměte si čistý papír, protože si na něj budete sepisovat odpovědi na následující otázky. Samozřejmě si otázky můžete pouze přečíst, nicméně nedosáhnete takového poznání, jako když si je opravdu sepíšete.

Začněte těmito jednoduchými otázkami:

 • Co mě baví?
 • Co dělám opravdu ráda?
 • Co mi jde velmi lehce?

Pište vše, co vás napadne; nijak se neomezujte. Nezapomeňte: žádná odpověď není špatná.

Seberozvoj silných stránek

Zaměřujte svou pozornost na to, co vás opravdu baví a vnitřně naplňuje. Tyto své silné stránky rozvíjejte, investujte do nich svůj čas a energii, jelikož vydané úsilí se vám vrátí v podobě radosti a úspěchu. Lidé, kteří odhalí svůj talent, žijí šťastnější a spokojenější život.  Navíc talent, potažmo silné stránky pozitivně ovlivňují také vaše sebevědomí.

Talent a jeho důležité ingredience

Talent spočívá v tom, že obrovské množství svého času investujete do činnosti, na kterou se plně soustředíte a přivádíte ji k dokonalosti. Navíc tuto konkrétní činnost provádíte s vášní, nadšením a radostí.

Úspěchy během vašich školních let

Svůj talent můžete zjistit také tím, že se ve své mysli vrátíte do svých školních let a podíváte se na předměty, které vás v rámci studia opravdu bavily. Učivo, které vás zajímalo. Momenty, ve kterých jste se cítila opravdu silná či jste v nich zářila.

Jakmile si tyto skutečnosti uvědomíte, zodpovězte si následující tři otázky:

 • Co mě ve škole naplňovalo?
 • Co mě v konkrétním předmětu zajímalo?
 • V čem jsem ve škole zažila úspěch?

Talenty vašeho dětství

Pojďte se také podívat hlouběji pod povrch a to do svého dětství a rozpomenout se na poklady, které jste již možná zapomněla. V dětství se ukrývá mnoho talentů.

 • Co konkrétně mě v dětství bavilo?
 • Jaká hra v dětství byla moje oblíbená?
 • Jaké činnosti mi v dětství přinášeli energii?

Další otázky na zjištění vašeho talentu

Podívejte se na své talenty ještě z dalších možných úhlů pohledu. Odpovědi si pečlivě zapisujte na svůj papír sebepoznání.

 • Při jakých činnostech naprosto ztrácím pojem o čase?
 • Jakým činnostem jsem ochotna věnovat obrovské množství svého času?
 • V čem je moje neuhasínající vášeň?
 • Co mě vnitřně naplňuje?
 • Pro co jsem ochotna snášet jakoukoliv nepohodu, ať již psychickou či fyzickou?
 • Co jsem ochotna vykonávat úplně zadarmo?

Zpětná vazba od vašeho okolí

Další možností, jak objevit svůj talent je, že se zeptáte na zpětnou vazbu svého okolí. Ať vám vaši nejbližší sdělí, jaké činnosti si myslí, že vám jdou opravdu lehce.

Talentové testy odhalí vaše silné stránky

Na odhalení talentu se podílí také různé talentové testy, které vám ukážou další směr. Některé jsou zdarma, jiné za úhradu.

Chyby = životní zkušenosti

Nezapomínejte také na chyby, jelikož to jsou převlečené zkušenosti. Zkušenosti, které vás rozvíjejí a posouvají na vaší cestě životem, proto si pravdivě odpovězte na následující otázku.

 • Pro co jsem ochotna dělat chyby?

Očekávání nejsou přínosná

V této části se otevírá prostor pro vaše očekávání. Máte očekávání, že pokud se konkrétní činnosti budete věnovat (rozvíjet ji) např. jeden týden, zdokonalíte se v ní tak, že se váš talent rozvine do obrovských rozměrů. Zklamu vás, tak to opravdu nefunguje. Na rozvoji dané činnosti se musíte pracovat velmi dlouho a vynaložit obrovské úsilí, proto buďte trpělivá a vyhněte se jakýmkoliv očekáváním u talentu, ale také v životě.

Mozaika vašeho života

Nyní již na svém papíru sebepoznání vidíte střípky, které vám ukazují, na co máte talent. Jaké činnosti vám jdou lehce. U jakých činností ztrácíte pojem o čase. Jaké činnosti vás naplňovali v dětství a ve školních létech. V jakých činnostech vynikáte na základě zpětné vazby svého okolí či talentového testu.

Na zjištěných informacích prosím nelpěte, ale inspirujte se jimi, jelikož je to pouze zlomek vaší osobnosti. Samy sebe budete poznávat celý život. Toto je pouze odrazový můstek.

Kouzlo talentu a závěrečné shrnutí

Když poznáte svůj talent, váš život bude plný úspěchu, vnitřního naplnění i radosti. Zaměřte svou pozornost na činnosti, které vás baví a naplňují. Tyto své silné stránky posilujte a rozvíjejte. Talent pozitivně ovlivňuje vaše sebevědomí. Cenné informace ohledně vašeho talentu vám poskytne pohled do dětství, do školních let, talentové testy i zpětná vazba od vašeho okolí.

Chyby jsou životní zkušenosti, neodmítejte je. Vyhněte se očekáváním. Nelpěte na zjištěných informací, inspirujte se jimi. Skládejte mozaiku svého života – dílek po dílku tím, že se budete poznávat z různých úhlů.

Nezapomínejte:

Talent spočívá v tom, že obrovské množství svého času investujete do činnosti, na kterou se plně soustředíte a přivádíte ji k dokonalosti. Navíc tuto konkrétní činnost provádíte s vášní, nadšením a radostí.

Úkol na samotný závěr

Ze všech získaných informací si vyberte jeden talent, který budete následující měsíc den co den v určitý čas rozvíjet.

Jsem žena, která v sobě našla truhlu se svým skrytým potenciálem a nyní rozvíjí své poklady. Ženám ukazuji, jak se proměnit ze zavitého poupěte v nádhernou růži. Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.