Když vás honí strach převlečený za šelmu

Představte si skupinku pravěkých lovců, jaké znáte z učebnic dějepisu, nebo z filmů. Právě se natahují po svých kyjích. Doba lovu se již přiblížila. Skupinka čítá deset silných mužů, kteří opouští bezpečí jeskyně a vydávají se čelit divoké přírodě a životu v ní. Netrvá dlouho a vidí stádo mamutů, jsou přímo před nimi. Mají štěstí, jeden mamut se vzdálil od stáda. Vypadá to, že lov bude snadný, velmi snadný. V takové výhodné podmínky před jeho počátkem nedoufali.

Pohodlně se usaďte, příběh začíná

Mamuta ovšem něco vyruší (lovci to rozhodně nejsou) a utíká zpět do bezpečí, ke svému velkému stádu. To, co vyrušilo mamuta, začíná svou pozornost obracet na lovce. Lovci se otáčí a uvědomují si dva páry očí, mohutné tlapy a přípravu ke skoku. Také ví, že v této chvíli je nejlepší útěk místo útoku. Pokud by došlo k boji, rozhodně by byly ztráty na životech lovců.

Z lovců se stala lovená zvěř

Utíkají zpátky do bezpečí své jeskyně, ale šelma, která je pronásleduje, chytila do svých spárů posledního z nich, protože nestačil tempu celé skupiny. Jakmile tuto scénu lovci spatří, vydají se mu na pomoc. Útok šelmy odrazí svými kyji a tento lovec vyvázne z celého boje pouze se škrábanci, které se mu za pár týdnů, možná za pár dní, zahojí.

Když jsou všichni lovci v jeskyni a i ten zraněný je ošetřený, plánují další postup. Jsou si vědomi, že toto vězení musí opustit, jelikož všichni mají hlad a jim se díky šelmě, která je pronásledovala, nepodařilo ulovit mamuta. Nasbírané plody je na dlouho nezasytí, potřebují maso. Potřebují vyjít ven, ale tam na ně číhá nebezpečí v podobě šelmy, která stále přešlapuje u vchodu do jeskyně. Co teď? Co s tím?

Útok nebo útěk?

Útěk z dané situace již vyzkoušeli a nepomohl jim. Nebezpečí stále číhá před branami jeskyně, neodvrátili ho. Jeden z lovců navrhuje, že by se měli šelmě postavit. Druhý si myslí, že šelma za chvíli odejde. Třetí sděluje, že i když šelma odejde, vrátí se zpátky společně se svými druhy. Další navrhuje, že by jeden z nich měl jít na výzvědy, jak vypadá aktuální situace.

Mnoho názorů, mnoho řešení. Jaký správný si jen vybrat? A kdo půjde ven? Všichni společně, nebo jen jeden z nich. Pokud by všichni zemřeli, nebude zachován rod, nebo bude potřeba dlouho čekat, než mužští potomci vyrostou. Další vášnivá debata je na spadnutí. Všichni, nebo jen část, nebo jen jeden, nebo jen muži, nebo jen ženy půjdou ven z jeskyně?

Atmosféra by se dala krájet. Zraněný lovec bere do své méně zraněné ruky kyj. Jeho rozhodnutím je celá tlupa zaskočena. Co ho vede k hazardu se životem? Lovec jim začne vysvětlovat, že nebezpečí samo od sebe nepomine. Když šelma odejde, může přijít jiné zvíře, které je bude lovit. Pokud mají jako skupina přežít, musí něco jíst a zásoby jídla jsou venku, mimo jeskyni, ne uvnitř ní.

Odvaha zdolat překážky

Lovec vypne statečně svou hruď. Je odhodlaný šelmě se postavit. Kyj svírá ve svých rukách velmi pevně a rozhodným krokem opouští jeskyni. Všechny páry očí, které se v jeskyni nachází, ho pozorně sledují.

Šelma leží kousek od jeskyně a všímá si, že se lovec blíží přímo k ní. Sleduje ho. Vzdálenost mezi nimi se zkracuje. Je stále menší a menší. Lovec ve své ruce kyj ještě pevněji sevře. Připravuje se na útok šelmy. Z jeskyně se ozve vyděšený výkřik. Opět se podívá na šelmu. Napětí by se dalo krájet.

Lovec zvedá svůj kyj, aby se mohl bránit, ale šelma se nechystá k útoku. Leží, ale pozorně sleduje svou kořist. Náhle se zvedne, lovec se začne bránit svým kyjem, ale šelma ho nevnímá a utíká za svou novou kořistí, kterou si vyhlédla.

Když se z mamuta stane mravenec

Lovec je zpočátku z chování šelmy zmatený, ale brzo si uvědomí, že šelma ztratila o něj zájem, protože objevila novou kořist. Svým kyjem dává signál ostatním mužům z jeskyně, čímž jim sděluje, že „vzduch je čistý, můžeme jít lovit“. Večer se celá skupina u ohně raduje z bohatých zásob.

Příběh nekončí, dál pokračuje, jen je již nastíněný v podobě paralely a pointy.

Z malé šelmičky je dospělá šelma v plné síle

Měli jste něco udělat (například sepsat zprávu), ale vy jste to neudělali (zapomněli jste, nechtělo se vám do toho, bylo na vás kladeno mnoho úkolů, atd.). Z malé šelmičky se stane dospělá šelma, která vás začne honit stejně jako lovce z příběhu.

Můžete utéct do bezpečí své jeskyně, resp. kanceláře, domova a tam se poradit se svým okolím (kolegy, rodinou, přáteli, známými). Okolí je velmi sdílené a ihned vám poradí, co byste asi měli udělat (omluvit se, dopsat ji, ihned odeslat ať je v jakémkoliv stavu, atd.) Zkrátka okolí ví, co je pro vás nejlepší. Jakmile nejde o něj, má rad na rozdávání.

V bezpečí jeskyně nelze zůstat navždy

Můžete zůstat skryté ve své jeskyni, ale stejně z ní jednou budete muset vyjít ven. Tomu se opravdu nevyhnete. Lepší možností je odkrýt odvahu, kterou máte v sobě a postavit se situaci čelem a jednat tak navzdory svému strachu. Strachu z toho, jak vás přijme druhá strana (zda se k vám bude chovat povýšeně, zda vaši omluvu přijme, zda vás ztrapní před všemi).

To se nedozvíte, dokud to nezkusíte. Vykonejte tu věc, ze které máte strach, která vás tíží. Vyjděte z jeskyně ven společně s kyjem v ruce, i když tam na vás šelma stále čeká. Opravdu tam ta šelma je? Nebo už utekla za jinou kořistí a vy jí nezajímáte?

Odemykání odvahy a vnitřní síly

Našla jste v sobě odvahu a vykonala jste to, z čeho jste měla strach (Poslala jste zpožděnou zprávu s omluvou?) Ano? To je skvělé, že jste v sobě našla vnitřní sílu. Jak se teď cítíte? Silná? Vyčerpaná? Unavená? Šťastná? Paleta emocí je velmi rozmanitá.

Problém se vám za začátku může stát opravdu obrovský jako mamut, ale když se mu postavíte a uděláte to, co nás děsí, najednou zjistíte, že je z něj malý mravenec. Možná si dokonce začnete říkat, proč jste se svému strachu nepostavila již dříve. Vždyť to nebylo nakonec tak horké, jak se na první pohled zdálo.

Moje doporučení na závěr

Neberte překážku jako bariéru, ale jako výzvu k jejímu překonání.

Eva Rosecká
Jsem žena vždy s úsměvem na tváři a laskavostí v srdci. Miluji všední i nevšední inspiraci a motivaci; s radostí uskutečňuji své sny. Jsem strůjkyní svého života. Provázím ženy cestou, na které si uvědomí svou jedinečnost, vnitřní sílu a přirozenou krásu a naučí se věřit si a vážit si sama sebe. Můj příběh si přečtěte zde >>